zoek

docent

Marnix van Rossum

Marnix (1980), psycholoog en trainer, woonde gedurende 6 jaar in kloosters en meditatiecentra in Azië, waarvan zo’n twee jaar als boeddhistische monnik. Hij deed onderzoek naar verschillende vormen van meditatie, die naar zijn idee allen voor- en nadelen hebben en schreef daarover het boek: ”Mindfulness: back to the roots” (Gigaboek, 2018).

In het dagelijks leven geeft hij naast trainingen, ook individuele therapie en begeleid ouders in hun opvoeding van kinderen met probleemgedrag gerelateerd aan de diagnoses Autisme en ADHD.

Marnix ontwikkelde het concept ”Out of the box, into your centre” (OBIC) na in aanraking te zijn gekomen met vele stromingen van meditatie, therapie en zelfontwikkeling waarin hij vond dat het teveel voorkwam dat men op basis van een overtuiging een bepaald model, methode, of visie, navolgt, maar men daarin onvoldoende flexibel en out of the box denkt om het juiste toe te passen op het juiste moment. Hij ontwikkelde daarom een programma dat poogt het beste van meerdere werelden te integreren, met een logische opbouw en dat gericht is op individuele behoeftes en leerthema’s.