zoek

opleiding

Kook, als je leven je lief is.

Opleiding:
Natuurvoedingskok
3 jaar, start september 2019

Open avond 24 mei van 19.00 tot 21.00 uur

Doordat voedingsmiddelen tegenwoordig uit de hele wereld betrokken worden, is inzicht in een evenwichtig voedingspatroon, kook- en snijtechnieken en energetische principes rond voeding van levensbelang. Er zijn veel manieren om een gezond voedingspatroon te creëren. Ze beginnen allemaal met de drie voedselgroepen aan de basis van de voedsel piramide: granen, groenten en fruit. Volle granen zijn daarbij ‘het centrum van het bord’. Natuurlijke voeding, zonder enig dierlijk voedsel, kan alle noodzakelijke voedingsstoffen bevatten voor een gezond leven.

BEROEPSOMSCHRIJVING NATUURVOEDINGSKOK
De natuurvoedingskok kent herkomst, aard en toepassingsmogelijkheden van het uitgebreide assortiment natuurvoeding en kan hiermee smakelijke, goed uitziende en gezondheidsbevorderende maaltijden en menu’s samenstellen. Hij kan een zelfstandige positie in de grootkeuken vervullen, maar kan ook leidinggeven aan een team van medewerkers in een keuken waar met natuurvoeding wordt gewerkt.

Naast kennis van de natuurvoedingsingrediënten vormt inzicht in de energetische werking van natuurvoeding op de meest voorkomende menselijke condities een belangrijk deel van zijn scholing. Hij stemt de maaltijden hierop af. Hij is op de hoogte van de basisvoorwaarden die de horeca stelt voor werken in een grootkeuken.

 

Duur

3 jaar, start september 2019

Open avond 24 mei van 19.00 tot 21.00 uur

Lesgeld

1e jaar € 1.250,- (16 lesdagen)

2e jaar € 1.250,- (16 lesdagen)

3e jaar € 1.450,- (14 lesdagen)

Inschrijfgeld € 25,-
Eindexamen € 175,-
Herexamen € 50,-*wijzigingen voorbehouden

Docenten

Ineke van Schaik
Ilonka Cirk
Iris Adric
Marja Verroen

Naast de praktijk van het koken zal er in de beroepsopleiding ook ruim aandacht besteed worden aan de theoretische achtergronden van natuurvoeding (HBO-niveau). De oosterse en westerse voedingsinzichten komen ruimschoots aan bod. Daarnaast is er ruimte voor praktijkvoering, waarbij je praktische informatie krijgt over; horeca en grootkeuken en voor de beroepsgroep relevante organisatie en regels. Verder schrijf je een ondernemingsplan. Sociale disciplines, die je (rechts- en wets-) kennis geven van een brede sociale context en vaardigheid in het omgaan met mensen komen ruim aan bod.

NV 1 (1E JAAR)
In dit jaar staat een doeltreffend en gezond eetpatroon centraal. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

 • Waar moet zo’n patroon aan voldoen, welke principes spelen een rol, welke producten zijn er bij betrokken..
 • Wat is de relatie tussen voeding en gezondheid.
 • Hoe kun je op dagelijkse basis overheerlijke, aantrekkelijk uitziende maaltijden klaarmaken.
 • Naast elementen uit de reguliere voedingsleer komen ook energetische principes rond voeding uitgebreid aan de orde.

In de 2de helft van dit lesjaar kan met de stage begonnen worden. Het totaal aantal lesuren is gelijk verdeeld over praktijk en theorie. Daarnaast moet je rekening houden met 4-6 uur zelfstudie per week.

LESTIJD  MAANDAG 14.00 – 21.00 UUR, 16 LESDAGEN

NV 2 (2E JAAR)
Onderwerpen die in het 2e jaar aan de orde komen zijn o.a.:

 • Het verkrijgen van inzicht in het menselijk lichaam vanuit traditionele denkwijzen, zoals het yin-yang principe.
 • Het toetsen van de kracht van voeding op je eigen situatie en oefenen met het bijsturen van lichte ongemakken in je eigen conditie.
 • Hands-on kookpracticum waarin je je kookkunst leert afstemmen op bepaalde doelstellingen.
 • Je leert maaltijden ontwerpen die zijn toegesneden op algemeen voorkomende omstandigheden, zoals fysiek werk, zittend werk, feestelijkheden, kinderen of ouderen.
 • Het maken van een aantal eenvoudige doch doeltreffende huismiddelen, die als eerste hulp van nut kunnen zijn.

In dit lesjaar vervolg je je stage(s). Het totaal aantal lesuren is gelijk verdeeld over praktijk en theorie. Daarnaast moet je rekening houden met 4-6 uur zelfstudie per week.

LESTIJD  MAANDAG 14.00 – 21.00 UUR, 16 LESDAGEN

NV 3 (3E JAAR)
Onderwerpen die in het 3e jaar aan de orde komen zijn o.a.:

 • Je gaat je oriënteren op een aantal praktische zaken zoals het maken van een ondernemersplan, wettelijke regelingen, vestigingseisen, maatschappelijke voorschriften en verdere uitwerking van je plannen voor de uitoefening van je toekomstige werkkring.
 • Ook wordt aandacht besteed aan je beroepshouding en sociale maatschappelijke en professionele aspecten van je toekomstige functie.
 • Excursies naar biologische bedrijven.
 • E.H.B.O. met natuurlijke middelen.
 • Je voert 2 praktijkopdrachten uit.

In dit lesjaar rond je de stage(s) af. Je moet rekening houden met 6-8 uur zelfstudie per week.

LESTIJD LESSEN VRIJDAG 14.00 – 21.00 UUR, 14 LESDAGEN.
De tijden van de excursiedagen kunnen afwijken van de reguliere tijden.

Tijdens de opleiding tot Natuurvoedingskok kun je vanaf het tweede lesjaar een begin maken met de specialisatie tot Natuurvoedingstherapeut.
EXTRA LES NVT 2: MAANDAG 14.00 – 21.00 UUR, 3 lesdagen
EXTRA LES NVT 3: VRIJDAG 14.00 – 21.00 UUR, 3 lesdagen

Vooropleiding
De lessen worden op HBO niveau gegeven. We vertrouwen erop dat studenten zich dit realiseren voor ze zich inschrijven. Daarom is een formele middelbare schoolopleiding geen vereiste. Studenten moeten wel op dit niveau meekunnen. Zonder voldoende vooropleiding is het alleen mogelijk deel te nemen aan de opleiding na een oriënterend gesprek. Zo‘n gesprek kun je aanvragen via de knop “Maak een intake afspraak”.

Examen
Aan het einde van het derde lesjaar NV 3 (Natuurvoedingskok) en vierde lesjaar NVT 4 (Natuurvoedingstherapeut) zijn er diverse opdrachten en een eindexamen, waarna bij goed gevolg een diploma wordt uitgereikt. Alle voorgaande lesjaren moeten met minimaal voldoende zijn afgesloten. Herexamen is 1 x per lesjaar mogelijk en wel aan het einde van de maand augustus. Het herexamen staat alleen open voor studenten die examen hebben gedaan.

Certificaten
Ieder studiejaar wordt afgesloten met een examen theorie en praktijk. Het certificaat van dit examen geeft toegang tot het volgende studiejaar. Daarnaast dienen er in de loop van de studie andere certificaten behaald te worden zoals van een interne en externe stage. Een certificaat blijft drie jaar geldig. De studie wordt afgesloten met een eindexamen en einddiploma. Het einddiploma wordt verstrekt als alle certificaten voor de betreffende studierichting behaald zijn.

Presentie
Er bestaat een presentieplicht van 80%. Docenten houden zich het recht voor degenen die niet aan de presentieplicht voldoen een tussentijdse opdracht te geven.

Bibliotheek
Gimsel Academy beschikt over een kleine bibliotheek met boeken rond de onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Als je van de bibliotheek gebruik wilt maken, dan kan dat als de ruimte beschikbaar is, altijd in overleg met het secretariaat.

Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier nadat je een intake-gesprek hebt gehad met de coördinator. Na ontvangst van een inschrijfformulier ben je officieel ingeschreven voor de opleiding.

Schrijf je tijdig in!   Bij inschrijving voor 1 juli van het lesjaar krijg je 5% korting op het lesgeld.

Daarnaast ontvang je als student bij inschrijvingen voor cursussen en workshops van het cursusprogramma van Gimsel Academy 15% korting op het cursusbedrag.

Betalen
Nadat je je d.m.v. het inschrijfformulier hebt opgegeven voor een van de opleidingen ben je officieel ingeschreven. Je krijgt dan van het secretariaat een bevestiging toegestuurd met een factuur. De betaling dient uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het lesjaar plaats te vinden, contant of per pin, aan de balie van Gimsel Academy tijdens openingstijden. Je kunt het lesgeld ook overmaken op IBAN NL23 TRIO 0212 1868 33 t.n.v. Gimsel Academy. Gimsel Academy behoudt zich het recht voor een ieder die niet tijdig betaalt de les te weigeren.

Heb je een vraag over deze opleiding?