zoek

opleiding

Koken is een Kunst met helende effecten.

Opleiding:
Natuurvoedingstherapeut
4 jaar, start september 2023

Op woensdag 30 augustus vindt er een open avond voor de beroepsopleidingen plaats. Het programma voor de open avond vind je hier.

De natuurvoedingstherapeut kijkt verder dan alleen de primitieve rol van voeding: eten om te overleven. Naast het effect van voeding op het lichamelijke welzijn, wordt vaak onderschat wat de rol is op de geestelijke gesteldheid. Wat de mens eet en hoe het eten klaargemaakt is heeft direct invloed op zijn lichamelijke en geestelijke conditie. Dit is het uitgangspunt van waaruit de natuurvoedingstherapeut werkt.

BEROEPSOMSCHRIJVING NATUURVOEDINGSTHERAPEUT
Als natuurvoedingstherapeut leer je als schakel te fungeren tussen natuurvoeding en de behoefte van mensen om eenvoudige en natuurlijke middelen te gebruiken voor de dagelijkse fitheid en het geestelijke welzijn. Je bent in staat condities te herkennen en dit te vertalen naar een natuurvoedingsadvies. Je kan dan bijvoorbeeld een individueel traject uitzetten met natuurvoeding en een natuurlijke levensstijl als uitgangspunt. Elk individu heeft een eigen voedingspatroon, levensstijl en gesteldheid waar rekening mee moet worden gehouden.

Als natuurvoedingstherapeut baseer je je op de kennis die in duizenden jaren oude, traditionele, holistische filosofieën bewaard is gebleven. De insteek is de invloed van het energetisch aspect van voeding op het menselijk lichaam. Je kent herkomst, aard en toepassingsmogelijkheden van het uitgebreide aanbod in de natuurvoeding. Als natuurvoedingstherapeut kun je je zelfstandig vestigen met een eigen praktijk of een specialisatie aanwenden in een holistische groepspraktijk. Je kunt ook kiezen voor een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld reguliere artsen, natuurgeneeskundigen, holistisch werkende artsen, homeopaten en anderen.

Bekijk ook onze vlog met Sabrina Starke waar ze met ons deelt wat zij heeft geleerd bij Gimsel Academy.

Duur

4 jaar, start september 2023

Lesgeld

1e jaar € 1.650 (16 lesdagen Natuurvoedingskok)

2e jaar € 1.550 (16 lesdagen Natuurvoedingskok)
+ € 375 (3 lesdagen Natuurvoedingstherapeut)

3e jaar € 1.750 (14 lesdagen Natuurvoedingskok)
+ € 375 (3 lesdagen Natuurvoedingstherapeut)

4e jaar € 2.250 (20 lesdagen Natuurvoedingstherapeut)

Inschrijfgeld € 25
Eindexamen € 175 (NV3 en NVT4)
Herexamen € 50 (alle lesjaren)

Bij inschrijving vóór 1 juli krijg je 5% korting op het lesgeld. Bij inschrijvingen voor cursussen en workshops van het cursusprogramma van Gimsel Academy krijg je als student 15% korting op het cursusbedrag.*wijzigingen voorbehouden

Docenten

Nicole Mastbroek
Marja Verroen

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden voor onze beroeps opleidingen.

Naast de praktijk van het koken zal er in deze beroepsopleiding ook ruim aandacht besteed worden aan de theoretische achtergronden van de werking van natuurvoeding op de menselijke conditie. De voedings- en dieetleer, zowel oosterse als westerse voedingsinzichten, komen aan bod. Daarnaast wordt de natuurlijke diagnose behandeld, waar er diverse manieren worden belicht van het waarnemen van de oorzaken achter bepaalde menselijke condities. Een ander belangrijk onderdeel van het lesjaar gaat over de praktijkvoering, waarbij je praktische informatie krijgt bij het opzetten en uitoefenen van een eigen praktijk.

NV 1 (1e JAAR)
In dit jaar staat een doeltreffend, gezond en gebalanceerd eetpatroon centraal.
Wat je kunt verwachten in het 1e jaar:

 • Leren waar een eetpatroon aan moet voldoen, welke principes spelen er een rol, welke producten zijn er bij betrokken.
 • De relatie tussen voeding en gezondheid.
 • Hoe je op dagelijkse basis lekkere en aantrekkelijk uitziende maaltijden kunt klaarmaken.
 • Elementen uit de reguliere voedingsleer en energetische principes rond natuurvoeding.

In de tweede helft van dit lesjaar kan met de stage begonnen worden. Het totaal aantal lesuren is gelijk verdeeld over praktijk en theorie. Daarnaast moet je rekening houden met 4-6 uur zelfstudie per week.
LESTIJDEN NV 1: OM DE WEEK OP MAANDAG,
16 LESDAGEN, THEORIE EN PRAKTIJK


NV 2 (2e JAAR)
Wat je kunt verwachten in het 2e jaar:

 • Het verkrijgen van inzicht in het menselijk lichaam vanuit traditionele denkwijzen, zoals het model van de 5-transformaties.
 • Hands-on kookpracticum waarin je je kookkunst leert afstemmen op bepaalde doelstellingen.
 • Het maken van een aantal eenvoudige huisremedies die als eerste hulp van nut kunnen zijn voor klachten als spierpijn, hoesten en brandwonden.
 • Het toetsen van de kracht van voeding op je eigen voedingspatroon, middels het bijhouden van een logboeken.

In dit lesjaar vervolg je je stage(s). Het totaal aantal lesuren is gelijk verdeeld over praktijk en theorie. Daarnaast moet je rekening houden met 4-6 uur zelfstudie per week.
LESTIJDEN NV 2: OM DE WEEK OP MAANDAG
16 LESDAGEN, THEORIE EN PRAKTIJK
LESTIJDEN NVT 2: VRIJDAG, 3 LESDAGEN

NV 3 (3e JAAR)
Wat je kunt verwachten in het 3e jaar:

 • Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verder specialiseren in het koken voor diverse doelgroepen, natuurlijke EHBO en huisapotheek.
 • Je leert de verschillende facetten van de grootkeuken en horeca-richtlijnen.
 • Bezoek aan inspirerende ondernemers en hun eigen bedrijf en diverse gastsprekers tijdens de lessen.
 • Tijdens het 3e jaar krijg je de mogelijkheid om je eigen ondernemingsplan te schrijven. Er worden twee lesdagen aangeboden waarop je extra ondersteuning kunt krijgen bij verschillende onderdelen.

In dit lesjaar rond je de stage(s) af. Je moet rekening houden met 6-8 uur zelfstudie per week.
LESTIJDEN NV 3: OM DE WEEK OP VRIJDAG,
14 LESDAGEN, THEORIE EN PRAKTIJK
LESTIJDEN NVT 3: VRIJDAG, 3 LESDAGEN
De tijden van de excursiedagen kunnen afwijken van de reguliere lestijden.

NVT 4 (4e JAAR)
In dit jaar ontwikkel je inzicht in de menselijke constitutie, leer je condities herkennen, voedingsadviezen geven en het afstemmen hiervan op de individuele cliënt.
Wat je kunt verwachten in het 4e jaar:

 • Natuurlijke diagnose; deze wordt gebruikt als belangrijk hulpmiddel om constitutie en condities te leren herkennen.
 • Het inzetten van voeding om aangepast te koken voor de meest voorkomende condities en leren koken voor meer specifieke condities en bijbehorende klachten.
 • Het leren afnemen van een anamnese, het opstellen van een voedingsadvies en verslaglegging van cliëntgegevens.
 • Verslagen leren maken van de voedingsadviezen die je gegeven hebt.

Je moet rekening houden met 6-8 uur zelfstudie per week.
LESTIJDEN: OM DE WEEK OP VRIJDAG, 20 LESDAGEN

(Wijzigingen in curriculum voorbehouden)

VOOROPLEIDING & INTAKEGESPREK
De lessen worden op hbo-niveau gegeven. We vertrouwen erop dat studenten zich dit realiseren voor ze zich inschrijven. Een formeel middelbareschooldiploma is geen vereiste. Met iedere toekomstige student wordt een vrijblijvend intakegesprek gevoerd. Tijdens het gesprek wordt bekeken of de vraag en interesse van de student aansluiten bij het aanbod van de opleiding. Dit gesprek kun je aanvragen via de button.

PRESENTIE
Er bestaat een presentieplicht van 80%. Docenten houden zich het recht voor, degenen die niet aan de presentieplicht voldoen, een tussentijdse opdracht te geven.

STAGE
In de tweede helft van het eerste jaar van de opleiding kan worden gestart met de stage die verspreid kan worden over een periode van 2,5 jaar. Het totaal aantal uur wat er aan stage moet worden gelopen gedurende de opleiding, is 280 uur.

INSCHRIJVEN
Nadat je een intakegesprek hebt gehad kun je je inschrijven via een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij het secretariaat of te downloaden via de link hieronder. Na ontvangst van het inschrijfformulier ben je officieel ingeschreven voor de beroepsopleiding. Betaling kan via automatische incasso, bankoverschrijving, pin of contant aan de balie van Gimsel Academy tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van het lesjaar. Betaling binnen twee weken vóór aanvang van het lesjaar kan alleen contant of met pin aan de balie van Gimsel Academy tijdens de openingstijden.

DOWNLOAD HIER HET INSCHRIJFFORMULIER.

Bij inschrijving vóór 1 juli krijg je 5% korting op het lesgeld. Bij inschrijvingen voor cursussen en workshops van het cursusprogramma van Gimsel Academy krijg je als student 15% korting op het cursusbedrag.

CERTIFICATEN & EINDEXAMEN
Ieder studiejaar wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Het certificaat van dit examen geeft toegang tot het volgende studiejaar. Een certificaat blijft drie jaar geldig. De studie wordt afgesloten met een eindexamen en einddiploma. Voor de opleiding tot Natuurvoedingskok is het eindexamen na jaar 3 en van de opleiding tot Natuurvoedingstherapeut is dit aan het eind van jaar 4. Je kunt pas starten met het 4e jaar wanneer je het diploma hebt behaald van de opleiding tot Natuurvoedingskok. Het einddiploma wordt verstrekt als alle certificaten voor de betreffende studierichting behaald zijn. Herexamen is één keer per lesjaar mogelijk aan het eind van de maand augustus. Het herexamen is alleen toegankelijk voor studenten die al examen hebben gedaan.

BETALEN
Je bent officieel ingeschreven wanneer je een intakegesprek hebt gehad met één van de docenten en het inschrijfformulier hebt ingeleverd. Je krijgt dan van het secretariaat een bevestiging toegestuurd met een factuur om het lesgeld te betalen. Het lesgeld dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van het lesjaar te zijn voldaan, per pin of contant op het secretariaat of op rekeningnummer IBAN NL23 TRIO 0212 1868 33 t.n.v. Gimsel Academy. Betalen in 2 of 4 termijnen kan alleen per automatische incasso. Hiervoor kun je een machtigingsformulier aanvragen. Gimsel Academy behoudt zich het recht voor een ieder die niet tijdig betaalt de les te weigeren.

BIBLIOTHEEK
Gimsel Academy beschikt over een kleine bibliotheek met boeken en tijdschriften rond de onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Studenten mogen gratis boeken lenen.

 • Aanmelden Open Avond
 • Maak een intake afspraak

Heb je een vraag over deze opleiding?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.