zoek

cursus - Beweging

Feldenkrais

bewustzijn door beweging · zachtaardig · opmerkzaam

English version below

KENMERKEN
Feldenkrais is een leermethode. Awareness Through Movement lessen zijn praktisch, om meer bewegingsmogelijkheden en -gemak te krijgen. Zoals de naam suggereert, is bewustwording een belangrijk aspect van de lessen. Om je bewust te worden van je bewegingspatronen en om deze positief te beïnvloeden, gaan we op de meest zachte en bewuste manier te werk. Op de mat zal je langzaam steeds meer subtiele bewegingen gaan voelen en het effect hiervan ervaren in je zenuwstelsel. Je leert nieuwe bewegingspatronen en staat letterlijk anders in het leven.⁠

Iedereen is welkom: sportief, niet-sportief, van jong tot oud. Trek iets comfortabels en warms aan.

Je bent welkom om eerst een proefles te volgen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

INHOUD
Je bent de hele dag in beweging, zelfs als je slaapt. Alle bewegingen die je maakt – groot en klein – heb je geleerd tijdens het opgroeien. Het zijn sterk gevormde gewoonten. Die gewoonten zijn niet altijd het beste voor ons en kunnen, als ze inefficiënt zijn, chronische problemen veroorzaken.

In het dagelijks leven is je aandacht vaak gericht op wat je moet of wilt doen, niet op hoe je beweegt. In deze les kijken we naar het ‘hoe’. Naarmate je je meer bewust wordt van je bewegingen en lichaam, zal je fysiek en mentaal nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het is de mooiste en meest duurzame manier van leren.

“Bewegen is leven. Het leven is een proces. Verbeter de kwaliteit van het proces en je verbetert de kwaliteit van leven zelf.” – Moshe Feldenkrais

De lessen worden gegeven in het Engels.

OVER MAI TASAKA
Mai komt oorspronkelijk uit Japan. Ze is tijdens haar professionele danscarrière in aanraking gekomen met de Feldenkrais-methode. Het was een deur die openging naar een nieuwe manier van leven: “Ik begon het kleine verschil in mijn lichaam en in het leven te voelen.” De methode leerde haar de kracht van nieuwsgierigheid en exploratie, hoe je naar dingen kijkt. “Het is mijn kern geweest, zelfs als ik thuis lesgeef of moeder ben.”

Maak kennis met Mai en kom meer te weten over Feldenkrais in deze video!

DATA
Serie 1  :  19 sep | 26 sep | 3 okt| 10 okt | 17 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 21 nov | 12 dec | 19 dec | 9 jan | 16 jan | 23 jan | 30 jan | 6 feb | 13 feb

Serie 1a : 19 sep | 26 sep | 3 okt| 10 okt | 17 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 21 nov

TIJD
18.30 tot 19.30 uur

RUIMTE
dojo Koraal

PRIJS
Serie 1 : €252,00 (18 lessons)  Serie 1a : €135,00 (9 lessons)

DOCENT
Mai Tasakaawareness through movement · gentle · mindful

FEATURES
Feldenkrais is a learning method. Awareness Through Movement lessons are practical, to gain more possibilities and ease in movement. As it’s named, awareness is an important aspect of the lessons. To gain awareness, we move on to the floor in the most gentle and mindful way. You will be sensing small subtle movements through your nervous system and learn new patterns of movement.

Everybody is welcome: sportive, non-sportive, from young to elderly. Please wear something comfortable and warm.

You are welcome to join a trial class first. Please contact us for more information.

CONTENT
You are moving all day, even while sleeping. All the movements you make – big and small – are what you have learned while growing up, they are strongly patterned so-called habits. Often we tend to use those habits without knowing if they are the best for us. If these habitual patterns of using your body are inefficient, they can cause chronic problems.

In daily life, your attention is often on what you should or want to do, not on how you move.  In this class, we look at the “how”. As you become more aware of your movements and body, you will find new possibilities physically and mentally. It is the most beautiful and sustainable way of learning.

“Movement is life. Life is a process. Improve the quality of the process and you improve the quality of life itself.” – Moshe Feldenkrais

The classes are taught in English.

ABOUT MAI TASAKA
Mai is originally from Japan. She has encountered the Feldenkrais Method during her professional dance career. It was a door opening to a new way of living: “I started to sense the small difference in my body and in life.” The method taught her the power of curiosity and exploration, how you look at things. “It has been my core even when I teach or being a mother at home.”
Learn more about Mai.

Meet Mai and learn more about Feldenkrais in this short video!

Data

serie 1 19 sep | 26 sep | 3 okt| 10 okt | 17 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 21 nov | 12 dec | 19 dec | 9 jan | 16 jan | 23 jan | 30 jan | 6 feb | 13 feb 
serie 1a 19 sep | 26 sep | 3 okt| 10 okt | 17 okt | 31 okt | 7 nov | 14 nov | 21 nov  

Tijd

18.30 to 19.30 hrs

Ruimte

dojo Koraal

Prijs

Serie 1 : €252,00 (18 lessons)
Serie 1a : €135,00 (9 lessons)

Docent

Mai Tasaka

Heb je een vraag over deze cursus?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.